Zapraszamy na Piknik Patriotyczny!

2018-10-02 17:12

ZESPÓŁ SZKÓŁ LOGISTYCZNYCH (dawne Technikum Kolejowe) zaprasza w dniu 13.10.2018 w godz. 11:00 - 14:00 przy ul.J.Wł.Dawida 9-11 na PIKNIK PATRIOTYCZNY Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ 100 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie stoją, drzewo, na zewnątrz i przyroda

Plan Pikniku:

I CZĘŚĆ 11:00-12:00
1. Uroczyste rozpoczęcie pikniku
2. Występ chóru HUBIANIE
3. Ślubowanie klasy mundurowej
4. Pokaz musztry wojskowej
5. Otwarcie wystawy pamiątek z lat 1918-1945
6. Wystąpienie Pana Zdzisława Piwko Prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na temat walk o Lwów w latach 1918-1919

II CZĘŚĆ 12:00-14:00
1. Występ muzyczny uczniów z ZS nr 12 i z ZS nr 20
2. Pokaz sprzętu wojskowego – Grupa CONTRA
3. Pokaz sprzętu wojskowego – Grupa INFIDEL
4. Bieg Niepodległości
5. Prezentacja stanowiska LOK
6. Prezentacja sprzętu spadochronowego
7. Quiz wiedzy na temat odzyskania niepodległości przez Polskę
8. Strzelanie laserowe - grupa TEBBEX
9. Nauka pierwszej pomocy
10. Pokazy sztuk walki

Przez cały czas trwania imprezy działać będą:
1. Kuchnia polowa
2. Punkt aktywności plastycznych