Informacje o nas

 

Tworzymy Solidarną Szkołę poprzez realizację kolejnych zadań obowiązkowych:

 

1. Wypracowanie szkolnego programu wychowawczego opartego na edukacji solidarnościowej (na podstawie kryteriów certyfikatu "Solidarnej Szkoły");

2.Realizację wybranych zajęć z historii, wiedzy o społeczeństwie w oparciu o proponowane przez organizatorów scenariusze lekcji i materiały;

3. Realizację solidarnościowego projektu edukacyjnego lub działań uczniowskich przez społeczność szkolną.

 

Wszystkie działania zaplanowane w Programie dostarczą uczniom wiedzy na temat przemian demokratycznych w Polsce i Europie drugiej połowy XX wieku, będą kształtować u uczniów poczucie współodpowiedzialności za umacnianie tego dziedzictwa oraz motywować ich do zaangażowania się na rzecz solidarności. W ramach Programu uczniowie poznają swoją społeczność lokalną: prowadzą wywiady z przedstawicielami lokalnych instytucji dokumentujących współczesną historię oraz lokalnymi bohaterami uczestniczącymi w budowaniu demokracji, wspólnie z nauczycielami organizują lekcje obywatelskie, opracowują solidarnościowe trasy edukacyjne, wirtualne archiwa, gry miejskie o tematyce solidarnościowej, fotoreportaże itp.

 

Historia projektu

W pierwszym semestrze koordynatorem Programu "Solidarna Szkoła" w naszej Placówce była pani Małgorzata Madej. Jesteśmy wdzięczni za jej trud i podejmowane działania na rzecz ludzkiej solidarności.