"Solidarne budowanie tożsamości lokalnej"

2016-04-12 17:31

Procesy globalizacyjne oraz kultura masowa, poza pozytywnymi aspektami, mogą rodzić wśród ludzi młodych poczucie zagubienia, negatywnie wpływające na ich jednostkową  tożsamość. Sposobem na wzrost poczucia bezpieczeństwa jest przynależność do konkretnego miejsca  - lokalnej wspólnoty. Emocjonalne więzi ze środowiskiem lokalnym można kształtować na różne sposoby. W Zespole Szkół Nr 23 we Wrocławiu robimy to poprzez poznawanie dziedzictwa historycznego Wrocławia oraz uświadamianie odpowiedzialności za jego zachowanie. Współpracujemy z Urzędem Miasta Wrocławia, Towarzystwem Miłośników Wrocławia oraz Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w realizacji Powiatowego projektu Magnum Premium Wratislaviae (w tym roku odbyła się VIII edycja) adresowanego do uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Jesteśmy organizatorami czterech konkursów : Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „ Wratislavia Aeterna” , Konkursu „ Wrocław na Fotografii” Konkursu na Reportaż o Wrocławiu ,Konkursu o Wrocławiu w Języku Angielskim „ My Wroclaw”. Z każdym rokiem wzrasta zainteresowanie młodzieży tą ciekawą inicjatywą.                                                                

                                                                                                                                              M. K.