"Projekt 2TS"

2016-04-13 21:52

Grupa uczniów klasy 2TS aktywnie uczestniczy w przygotowaniu projektu adresowanego do dzieci przedszkolnych uczęszczających do Przedszkola nr 77 „Tęczowe Siódemki” we Wrocławiu. Projekt ma na celu podzielenie się z dziećmi wiedzą na temat otaczającego świata. Uczniowie ZS nr 23 przedstawią dzieciom gatunki drzew i nauczą je ich rozpoznawania po liściach. Solidaryzując się z przedszkolakami wezmą też udział w zajęciach plastycznych i ruchowych na terenie przedszkola. W planach jest także wspólny wyjazd młodzieży z dziećmi i ich opiekunkami do lasu. W Nadleśnictwie Miękinia odbędą się zajęcia na temat otaczającej natury - zwierząt mieszkających w lesie, gatunków roślin charakterystycznych dla Polski i regionu oraz zachowania w lesie, by nie stać się np. przyczyną pożaru. W ramach wycieczki starsi koledzy dla dzieci przygotują również posiłek.

W marcu młodzież 2TS zaplanowała wyjazd, podzieliła się odpowiedzialnością za poszczególne działania. Część przeprowadziła rozmowy z firmą przewozową, dyrekcją przedszkola, przygotowała pokazowe plansze i karty pracy. Wymagało to również pierwszych zakupów pomocy dydaktycznych. Uczniowie, w porozumieniu z drugą grupą projektową biorącą udział w wycieczce - połączenie sił było konieczne, by wystarczyło środków finansowych na wynajęcie autokaru dla dzieci, przeprowadzili rozmowę z pracownikami nadleśnictwa w celu rezerwacji terminu wyjazdu.

J.S.