"Początek realizacji uczniowskich projektów"

2016-03-31 20:32

W ramach Programu Solidarna Szkołą, w którym bierzemy udział, będziemy realizowali kilka uczniowskich projektów. Pierwszy z nich: "Ludzie, miejsca i symbole wrocławskiej solidarności lat '80" ma za zadnie przybliżyć uczniom historię, tego Związku Zawodowego, jego rolę w walce z systemem komunistycznym, ale także ma nas uczyć solidarności i zaangażowania na rzecz naszej ukochanej Ojczyzny. Celem kolejnego z projektów: "Solidarni między narodami", jest przybliżenie bolesnej historii narodu Żydowskiego w czasie II wojny światowej, a także ukazanie heroicznej postawy, także wielu naszych rodaków, którzy ryzykowali często życiem, aby ratować żydowskie rodziny przed zagładą. Więcej informacji o realizowanych przez nas projektach i podejmowanych działaniach już wkrótce!