"Euroscola"

2016-06-13 20:59

 26 maja 20 uczniów z naszej szkoły wzięło udział w Euroscoli. Na zaproszenie Parlamentu Europejskiego do Strasburga przyjechały grupy młodzieży z kilkunastu krajów UE, wyłonione wcześniej w konkursie.Spotkanie było okazją do zapoznania się z pracą PE oraz nawiązania międzynarodowych kontaktów.

Młodzi ludzie uczestniczyli w symulowanych posiedzeniach „komisji parlamentarnych”,a następnie obradowali podczas „posiedzenia plenarnego”. 
Podczas spotkania inauguracyjnego przedstawiciel każdej grupy wygłosił jednominutową prezentację na temat własnej szkoły w języku innym niż język ojczysty.
W ramach „posiedzeń komisji” każda grupa była podzielona na pięć międzynarodowych zespołów , w których odbywały się debaty. Ich tematem był rozwój Europy, praca dla młodych, prawa człowieka oraz kwestia migracji. 
Uczestnicy komunikowali się w języku angielskim lub francuskim. Na zakończenie spotkania odbył się finał Eurogame. Zwyciężyła w nim międzynarodowa drużyna do której należała Małgosia Cygan z klasy 2TPS -gratulujemy!
Uczniowie zgodnie podkreślają, że wyjazd był dla nich wyjątkowym przeżyciem.
Fotorelację z tego wydarzenia można zobaczyć w zakładce EPAS.

M.K.