"Podziel się posiłkiem"

2016-01-30 12:00

Na mocy podjętej współpracy Internatu Zespołu Szkół nr 23 z Radą Osiedla, nasi uczniowie mają możliwość do podjęcia działań solidarności międzyludzkiej w wymiarze lokalnym. Ochoczo włączają się do akcji zaproponowanych przez Radę Osiedla. Obecnie uczniowie regularnie wspierają jedną rodzinę w akcji „Podziel się posiłkiem”.