Aktualizacja dokumentacji szkoły

2017-10-01 17:06

Na początku bieżącego roku szkolnego zostały zaktualizowane dokumenty szkolne dotyczące działalności szkolnego wolontariatu. Nowe zapisy pojawiły się w Statucie Szkoły, jak również został sformułowany na lata 2017-2021 Program Pracy Wolontariatu w Zespole Szkół Logistycznych. Także w nowym programie profilaktyczno-wychowawczym Szkoły zostały zawarte zapisy dotyczące edukacji solidarnościowej.