Solidarny Internat

"Kolejne działania w Internacie"

2016-04-30 21:24
Uczniowie naszego Internatu będą wspierali kolejną rodzinę na naszym osiedlu. Jest to wymiar solidarności lokalnej, w którą chcą się zaangażować uczniowie należący do wolontariatu. Wsparcie uczniów będzie polegało na tym, że dwie dziewczyny będą chodzić do mieszkania tej rodziny,by pilnować...

"Adopcja Serca"

2016-01-31 12:00
Uczniowie mieszkający w naszym Internacie biorą również udział w „Adopcji Serca”, która jest formą pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Jest to przykład solidarności globalnej z ludźmi najbardziej potrzebującymi.

"Podziel się posiłkiem"

2016-01-30 12:00
Na mocy podjętej współpracy Internatu Zespołu Szkół nr 23 z Radą Osiedla, nasi uczniowie mają możliwość do podjęcia działań solidarności międzyludzkiej w wymiarze lokalnym. Ochoczo włączają się do akcji zaproponowanych przez Radę Osiedla. Obecnie uczniowie regularnie wspierają jedną rodzinę w akcji...