"Wzajemne współdziałanie"

2016-04-20 22:03

Wybrana grupa uczniów z kl. II TAT i II TPS, która przyjęła nazwę „Transportowi pasjonaci” realizuje projekt o nazwie „Samolotem w przestworzach, pociągiem po żelaznych drogach”. Celem ich projektu jest doskonalenie wiedzy z zakresu lotnictwa i kolejnictwa, z uwzględnieniem historii tych dziedzin, jak i najnowszych współczesnych osiągnięć technicznych. Projekt przygotowany został dla grupy uczniów z Lotniczych Zakładów Naukowych i zakłada wzajemne, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami poprzez przeprowadzenie wspólnego cyklu zajęć, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz filmów poświęconych tematyce najnowszych osiągnięć technicznych, związanych z obu dziedzinami. W ramach realizacji projektu przewidziano też zwiedzanie Wrocławskiego Portu Lotniczego oraz zabytkowego Dworca Kolejowego - Wrocław Główny, jak również interaktywnej makiety kolejowej, znajdującej się w naszej Szkole.