"Współpraca z fundacją Bliżej Szczęścia"

2016-03-01 20:49

Również w marcu w ramach wspierania fundacji Bliżej Szczęścia cały czas zbieramy nakrętki. Przed salą 14 wystawiony jest specjalny pojemnik, do którego uczniowie wrzucają nakrętki. Poprzez włączenie się do tej akcji pragniemy nie tylko wyrazić naszą solidarność z podopiecznymi Wrocławskiego Hospicjum Dla Dzieci, ale również chcemy zaangażować się w konkretną pomoc na ich rzecz.

Fundacja organizuje akcję „Pomaganie przez odkręcanie”, która swoim zasięgiem obejmuje niemal całą Polskę. Jej idea jest bardzo prosta; wystarczy zbierać plastikowe zakrętki. Środki pochodzące z ich recyklingu są przeznaczane na pomoc osobom potrzebującym, zgłaszającym się do Fundacji. 

E.M.