Trening Umiejętności Społecznych

2017-11-13 22:05

W naszej szkole realizujemy projekt „Trening Umiejętności Społecznych”. Jest to program Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży we współpracy z Credit Suisse. Został stworzony z potrzeby zwrócenia większej uwagi na znaczenie kompetencji personalnych i społecznych, poprzez zapisanie ich w efektach kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów. Jest wiec bardzo przydatnym narzędziem odpowiadającym zmianom w szkolnictwie zawodowym. Celem programu jest rozwiniecie wśród młodzieży umiejętności, które w dalszej perspektywie zwiększą możliwości młodych ludzi na znalezienie miejsca na rynku pracy, a także wpłyną pozytywnie na jakość życia osobistego. Na program składają się dwa elementy: cykl 25 zajęć z zakresu kształtowania kompetencji społecznych oraz realizacja przez uczniów autorskich projektów o charakterze edukacyjno-społecznym. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu w wybranych grupach projektowych przez nauczycieli: p. Katarzynę Pałkiewicz, p. Agnieszkę Skarupę, p.Justynę Szarańską, p. Małgorzatę Szydłowską i 

p. Beatę Śliwińską.


Beata Śliwińska