Podsumowanie EPAS-u

2016-06-20 22:43

Podsumowanie Programu EPAS – Szkoła Ambasadorem Parlamentu Europejskiego

Program EPAS jest pilotażowym programem Parlamentu Europejskiego, realizowanym w kilku krajach UE. W Polsce kilkanaście szkół z województwa mazowieckiego i dolnośląskiego miało szansę przystąpić do tej ciekawej inicjatywy. Głównym celem programu było dostarczenie społeczności szkolnej wiedzy na temat wpływu Unii Europejskiej, a zwłaszcza Parlamentu Europejskiego na nasze codzienne życie. Zaletą programu było współdziałanie uczniów, jako młodszych Ambasadorów, z nauczycielami w realizacji tego zadania. Tak więc nauczyciele i uczniowie solidarnie odpowiadali za efekty podejmowanych działań. Aby upowszechniać informacje o UE i PE przygotowano punkt informacyjny w bibliotece szkolnej oraz stronę internetową. Zorganizowano także „ Dzień Europy” w szkole. Zwycięstwo w międzyszkolnym konkursie umożliwiło 20 uczniom naszej szkoły wyjazd na Euroskolę do Strasburga. W Parlamencie Europejskim, w międzynarodowych grupach, młodzież debatowała nad przyszłością Europy. Poruszano także kwestię solidarnej odpowiedzialności państw UE za rozwiązywanie problemów: migracji, braku pracy dla młodych oraz poszanowania praw człowieka. Program EPAS przyczynił się do poszerzenia świadomości uczniów w sprawie możliwości jakie daje obywatelstwo Unii Europejskiej.

M.K.