"Solidarność w Wiecznym Wrocławiu"

2016-02-19 20:16

19 lutego odbył się w naszej placówce międzyszkolny etap IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Historii Wrocławia „Wratislavia Aeterna”. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o naszym mieście, kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, pogłębianie więzi obywatelskich i patriotycznych z miejscem zamieszkania, integrowanie wiedzy szkolnej i pozaszkolnej w zakresie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego Wrocławia, doskonalenie umiejętności w wykorzystaniu źródeł historycznych. Dzięki zmaganiom konkursowym uczniowie Wrocławia, mogli uświadomić sobie także solidarność wielu pokoleń naszych rodaków, którzy wznosili z powojennych ruin nasze przepiękne miasto.