"Śladami Edyty Stein"

2016-04-28 20:34

28 kwietnia jedna z klas, w ramach uczniowskiego projektu „Solidarni wśród narodów”, wybrała się na Stary Żydowski Cmentarz we Wrocławiu, który przed kilku laty został wybrany przez jeden z internetowych portali jednym z siedmiu cudów Wrocławia. W czasie lekcji muzealnej uczniowie mogli zdobyć informacje dotyczące samego Kirkutu, jak również religii i kultury żydowskiej. Uczniowie przemierzali alejki starego cmentarzyska, podobnie jak kiedyś Edyta Stein, znana również jako św. Teresa Benedykta od Krzyża – patronka Europy, gdzie są pochowani jej rodzice. Celem projektu Solidarni wśród narodów jest walka z postawami antysemickimi, poznanie kultury Żydowskiej, a także kształtowanie postawy solidarności i pamięci o dramatycznych wydarzeniach z przeszłości.