"Czym jest Trening Umiejętności Społecznych?"

2016-04-16 21:42

Trening Umiejętności Społecznych to projekt stworzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży przy współpracy z Credit Suisse. Celem projektu jest ćwiczenie i rozwinięcie umiejętności, które zwiększą naszym uczniom możliwości znalezienia miejsca na rynku pracy oraz pozytywnie wpłyną na jakość życia osobistego. W ramach programu młodzież uczestniczy w zajęciach z zakresu kształtowania umiejętności społecznych, które dotyczą między innymi sztuki uważnego słuchania, rozumienia emocji, radzenia sobie ze stresem, odpowiedzialności, asertywności, relacji z innymi ludźmi, mądrego zarządzania budżetem. Po części teoretycznej następuje opracowanie nowatorskich projektów o charakterze edukacyjno - społecznym, które mają dotyczyć lokalnej społeczności. Od kwietnia 2016 do końca maja 2016  uczniowie zajmują się realizacją zadań projektowych, współpracując między innymi z wrocławskimi przedszkolami i Klubem Aktywnego Seniora. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbędzie się 16 czerwca 2016 w kinie Nowe Horyzonty. 

K.P.