"Adopcja Serca"

2016-01-31 12:00

Uczniowie mieszkający w naszym Internacie biorą również udział w „Adopcji Serca”, która jest formą pomocy ubogim dzieciom z krajów III świata. Jest to przykład solidarności globalnej z ludźmi najbardziej potrzebującymi.